Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov

Splošno

Namen te Politike zasebnosti (v nadaljevanju: »politika«) je seznaniti internetne obiskovalce in uporabnike vsebin, ki se nahajajo na spletnem naslovu fitometrija.si o varovanju njihove zasebnosti. Spletna stran in domena fitometrija.si sta v lasti in upravljanju družbe POLYMETRIA, distrubucija in storitve d.o.o., s poslovnim naslovom Minařikova ulica 8, 2000 Maribor, ki je upravljavec osebnih podatkov.

Družba POLYMETRIA d.o.o. spoštuje zasebnost uporabnikov spletne strani fitometrija.si tako, da uporabnikom:

 • zagotavlja anonimen obisk spletne strani fitometrija.si  in anonimno brskanje po njeni vsebini za neregistrirane obiskovalce. Za izboljšanje prisotnosti družbe POLYMETRIA d.o.o. na spletu, le-ta obdeluje samo statistične podatke, ne pa tudi podatkov, ki bi jih lahko povezali z uporabniki, razen kadar je uporabnik s takšno obdelavo izrecno soglašal;
 • v primeru zbiranja, obdelovanja ali uporabe osebnih podatkov uporabnikov spletne strani fitometrija.si, družba POLYMETRIA d.o.o. to na ustrezen način objavi na spletni strani. Brez izrecnega soglasja uporabnika, družba POLYMETRIA d.o.o. ne bo samodejno zbirala, obdelovala ali uporabljala osebnih podatkov povezanih z uporabnikovim obiskom in njegovimi aktivnostmi na spletni strani;
 • osebne podatke uporabnikov sme družba POLYMETRIA d.o.o. obdelovati tudi na podlagi zakonitega pravnega temelja (npr. izvajanje pogodbe, idr.), oziroma na podlagi podanega zakonitega interesa zaradi s katerim se zasleduje cilj zmanjšanja tveganj vdorov v spletno stran fitometrija.si (npr. zagotavljanje informacijske varnosti, zmanjševanje tveganj nepooblaščenega dostopa do pomembnih poslovnih informacij, osebnih podatkov in informacijskega sistema), pa tudi za namene izvajanja analiz poslovnega tveganja in optimiziranja poslovnih odločitev (varstvo ekonomskih interesov družbe POLYMETRIA d.o.o.), pri čemer bodo slednji podatki zmeraj v anonimizirani obliki;
 • zagotovila ustrezne varnostne ukrepe, ki ustrezajo najnovejšemu stanju tehnike.

Uporabnik je svoboden v svoji odločitvi, katere podatke o spletnih aktivnostih želi zaupati družbi POLYMETRIA d.o.o., pri čemer mu družba POLYMETRIA d.o.o. zagotavlja nadzor nad zbranimi podatki.

Upravljanje osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki jih deli in posreduje uporabnik, je družba POLYMETRIA d.o.o., ki z osebnimi podatki ravna odgovorno, pazljivo in skladno veljavnimi predpisi, ki veljajo na območju Republike Slovenije ter internimi akti družbe POLYMETRIA d.o.o.

Podatki o upravljavcu:
Celoten naziv upravljalca: 
POLYMETRIA, distribucija in storitve d.o.o.
Kratek naziv upravljalca: 
POLYMETRIA d.o.o.
Naslov: 
Minařikova ulica 8
Poštna številka in kraj: SI-2000 Maribor
Matična številka: 9391541000
Spletna stran: fitometrija.si 
E-pošta: info@fitometrija.si

Družba POLYMETRIA d.o.o. bo obdelovala osebne podatke, ki jih bo pridobila predvsem med uporabnikovo:

 • uporabo in pregledovanjem spletne strani in spletne trgovine fitometrija.si,
 • uporabo storitev spletne strani in spletne trgovine fitometrija.si, in sicer osebne podatke vezane na registracijo uporabnika v spletne storitve, ki jih nudi fitometrija.si ,
 • komunikacijo z družbo POLYMETRIA d.o.o.,
 • izvedbo nakupov v spletni trgovini fitometrija.si .

Družba POLYMETRIA d.o.o., od obiskovalcev in uporabnikov spletne strani in spletne trgovine zbira samo tiste podatke, ki jih pridobi prostovoljno. Od uporabnikov ne bo zahtevala podatkov s katerimi bi pogojevala nakup izdelkov, ali omogočala brskanje po spletnih vsebinah. Upravljalec si bo prizadeval, da so vsi osebni podatki uporabnikov ustrezno zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem s strani tretjih oseb.

Obdelava osebnih podatkov: Registracija uporabniškega računa na spletni strani

Uporabnikom je na voljo kontaktni elektronski naslov: info@fitometrija.si, na katerem lahko pridobijo pojasnila povezana z varovanjem njihovih osebnih podatkov.

Družba POLYMETRIA d.o.o. osebne podatke uporabnikov obdeluje s sledečim namenom oziroma nameni:

 • izboljšanje uporabniške izkušnje, saj si lahko registrirani uporabniki spletne trgovine pogledajo svoje pretekle nakupe, hitreje opravijo nakup v spletni trgovini;
 • hitra obdelave naročila in učinkovita izvedbe dobave ter izpolnitev pogodbe;
 • obveščanje glede opravljenih nakupov ter izdelkov, ki jih ponuja družba POLYMETRIA d.o.o.;
 • poenostavitev postopka prijave v spletno trgovino.

Družba POLYMETRIA d.o.o. obdeluje sledeče osebne podatke uporabnika spletne trgovine:

 • ime in priimek uporabnika;
 • naslov uporabnika za izdajo računa;
 • naslov uporabnika za dostavo;
 • elektronski naslov uporabnika;
 • telefonska številka uporabnika;
 • datum registracije uporabnika;
 • IP naslov uporabnika;
 • GPS-koordinate (zemljepisna dolžina, zemljepisna širina) uporabnika.

Osebnih podatkov uporabnika družba POLYMETRIA d.o.o. ne bo posredovala tretjim osebam, razen če bo k temu zavezana na podlagi zakonodaje (npr. poročanje v okviru vigilance medicinskih pripomočkov). V stik z osebnimi podatki uporabnikov bodo prišli zgolj pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov, s katerimi je družba POLYMETRIA sklenila ločeno poslovno pogodbo oziroma na drug način vstopila v poslovno razmerje. Družba POLYMETRIA d.o.o. bo pogodbenim obdelovalcem omogočila dostop do tistih osebnih podatkov, ki so potrebni za izvedbo storitev vezanih na obratovanje spletne trgovine in izvedbo naročila. Kot taki pogodbeni obdelovalci se štejejo: ponudnik storitev spletnega gostovanja, skrbniki spletne strani, dostavna služba, izdajatelj računov in ponudnik plačilnih storitev.
Družba POLYMETRIA d.o.o. bo osebne podatke uporabnikov obdelovala zgolj toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani ali nadalje uporabljeni, oziroma do preklica obdelave osebnih podatkov s strani uporabnika. Po izteku tega obdobja oziroma po preklicu obdelave osebnih podatkov s strani uporabnika, jih bo družba POLYMETRIA d.o.o., trajno izbrisala.

Uporabnik spletne trgovine ima kot posameznik v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov naslednje pravice:

 • pravica do dostopa do osebnih podatkov in popravka,
 • pravica do izbrisa ali omejitev obdelave njegovih osebnih podatkov,
 • pravica do podaje ugovora zoper obdelavo njegovih osebnih podatkov,
 • pravica do prenosljivosti osebnih podatkov,
 • pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu (Informacijski pooblaščenec),
 • pravica do umika soglasja, če je pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov vaše soglasje.

Uporabnik spletne strani lahko naštete pravice uveljavlja tako, da svojo zahtevo posreduje na:

 • POLYMETRIA d.o.o., Minařikova ulica 8, 2000 Maribor, ali info@fitometrija.si

Družba POLYMETRIA d.o.o. bo na zahtevo uporabnika odgovorila v najkrajšem možnem času, vsekakor pa v roku, ki ga določajo veljavni predpisi. 
V primeru, ko uporabnik meni, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov ali nacionalno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, lahko svojo pritožbo posreduje nadzornemu organu s področja varstva osebnih podatkov, ki je v Sloveniji Informacijski pooblaščenec.

Kontakt Informacijskega pooblaščenca: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, Telefon: 01 230 97 30, E-pošta: gp.ip@ip-rs.si.
O storitvi in pravilih uporabe spletne trgovine in povezanih spletnih storitev se lahko uporabnik podrobneje seznani tudi v Splošnih pogojih uporabe spletne trgovine POLYMETRIA

Obdelava osebnih podatkov: Nakup kot gost spletne trgovine

Upravljavec osebnih podatkov uporabnikov je: POLYMETRIA d.o.o., Minařikova ulica 8, 2000 Maribor. Uporabnikom je na voljo kontaktni elektronski naslov: info@fitometrija.si, na katerem lahko pridobijo pojasnila povezana z varovanjem njihovih osebnih podatkov.

Družba POLYMETRIA d.o.o. osebne podatke uporabnikov gostov obdeluje s sledečim namenom oziroma nameni:

 • obdelava naročila izdelkov v spletni trgovini;
 • izdaja računa za kupljen izdelek;
 • dostava kupljenega izdelka na željen naslov uporabnika.

Družba POLYMETRIA d.o.o. obdeluje sledeče osebne podatke uporabnika spletne trgovine:

 • ime in priimek uporabnika;
 • naslov uporabnika za izdajo računa;
 • naslov uporabnika za dostavo;
 • elektronski naslov uporabnika;
 • telefonska številka uporabnika.

Osebnih podatkov uporabnika družba POLYMETRIA d.o.o. ne bo posredovala nikomur. V stik z osebnimi podatki uporabnikov bodo prišli zgolj pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov, s katerimi je družba POLYMETRIA sklenila ločeno poslovno pogodbo oziroma na drug način vstopila v poslovno razmerje. Družba POLYMETRIA d.o.o. bo pogodbenim obdelovalcem omogočila dostop do tistih osebnih podatkov, ki so potrebni za izvedbo storitev vezanih na obratovanje spletne trgovine in izvedbo naročila. Kot taki pogodbeni obdelovalci se štejejo: ponudnik storitev spletnega gostovanja, skrbniki spletne strani, dostavna služba, izdajatelj računov in ponudnik plačilnih storitev.

Družba POLYMETRIA d.o.o. bo osebne podatke uporabnikov obdelovala zgolj toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani ali nadalje uporabljeni, oziroma do preklica obdelave osebnih podatkov s strani uporabnika. Po izteku tega obdobja oziroma po preklicu obdelave osebnih podatkov s strani uporabnika, jih bo družba POLYMETRIA d.o.o., trajno izbrisala.

Uporabnik spletne trgovine ima kot posameznik v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov naslednje pravice:

 • pravica do vpogleda in popravka,
 • pravica do blokiranja,
 • pravica do izbrisa ali omejitev obdelave njegovih osebnih podatkov,
 • pravica do podaje ugovora zoper obdelavo njegovih osebnih podatkov.

Uporabnik spletne strani lahko naštete pravice uveljavlja tako, da svojo zahtevo posreduje na:

 • POLYMETRIA d.o.o., Minařikova ulica 8, 2000 Maribor, ali info@fitometrija.si

Družba POLYMETRIA d.o.o. bo na zahtevo uporabnika odgovorila v najkrajšem možnem času, vsekakor pa v roku, ki ga določajo veljavni predpisi.
V primeru, ko uporabnik meni, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov ali nacionalno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, lahko svojo pritožbo posreduje nadzornemu organu s področja varstva osebnih podatkov, ki je v Sloveniji Informacijski pooblaščenec.

Kontakt Informacijskega pooblaščenca: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, Telefon: 01 230 97 30, E-pošta: gp.ip@ip-rs.si.
O storitvi in pravilih uporabe spletne trgovine in povezanih spletnih storitev se lahko podrobneje seznani tudi v Splošnih pogojih uporabe spletne trgovine POLYMETRIA

Obdelava osebnih podatkov: Kontaktni elektronski obrazci

Upravljavec osebnih podatkov uporabnikov je: POLYMETRIA d.o.o., Minařikova ulica 8, 2000 Maribor. Uporabnikom je na voljo kontaktni elektronski naslov: info@fitometrija.si, na katerem lahko pridobijo pojasnila povezana z varovanjem njihovih osebnih podatkov.

Družba POLYMETRIA d.o.o. osebne podatke uporabnikov gostov obdeluje s sledečim namenom oziroma nameni:

 • komunikacija z uporabniki spletne trgovine;
 • posredovanje odgovorov na vprašanja uporabnikov spletne trgovine.

Družba POLYMETRIA d.o.o. obdeluje sledeče osebne podatke uporabnika spletne trgovine:

 • ime in priimek uporabnika;
 • elektronski naslov uporabnika;
 • vsebinsko elektronskega sporočila uporabnika.

Osebnih podatkov uporabnika družba POLYMETRIA d.o.o. ne bo posredovala nikomur. V stik z osebnimi podatki uporabnikov bodo prišli zgolj pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov, s katerimi je družba POLYMETRIA sklenila ločeno poslovno pogodbo oziroma na drug način vstopila v poslovno razmerje. Družba POLYMETRIA d.o.o. bo pogodbenim obdelovalcem omogočila dostop do tistih osebnih podatkov, ki so potrebni za izvedbo aktivnosti vezanih na izpolnjen kontaktni obrazec in njegovo obdelavo. Kot taki pogodbeni obdelovalci se štejejo: ponudnik programa elektronske pošte.

Družba POLYMETRIA d.o.o. bo osebne podatke uporabnikov obdelovala zgolj toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani ali nadalje uporabljeni. V navedenem primeru bo družba POLYMETRIA d.o.o. osebne podatke uporabnikov hranila še 12 mesecev po prejemu sporočila preko kontaktnega elektronskega obrazca. Po izteku tega obdobja jih bo družba POLYMETRIA d.o.o., trajno izbrisala.

Uporabnik spletne trgovine ima kot posameznik v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov naslednje pravice:

 • pravica do vpogleda in popravka,
 • pravica do blokiranja,
 • pravica do izbrisa ali omejitev obdelave njegovih osebnih podatkov,
 • pravica do podaje ugovora zoper obdelavo njegovih osebnih podatkov.

Uporabnik spletne strani lahko naštete pravice uveljavlja tako, da svojo zahtevo posreduje na:

 • POLYMETRIA d.o.o., Minařikova ulica 8, 2000 Maribor, ali info@fitometrija.si

Družba POLYMETRIA d.o.o. bo na zahtevo uporabnika odgovorila v najkrajšem možnem času, vsekakor pa v roku, ki ga določajo veljavni predpisi. 
V primeru, ko uporabnik meni, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov ali nacionalno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, lahko svojo pritožbo posreduje nadzornemu organu s področja varstva osebnih podatkov, ki je v Sloveniji Informacijski pooblaščenec.

Kontakt Informacijskega pooblaščenca: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, Telefon: 01 230 97 30, E-pošta: gp.ip@ip-rs.si.
O storitvi in pravilih uporabe spletne trgovine in povezanih spletnih storitev se lahko podrobneje seznani tudi v Splošnih pogojih uporabe spletne trgovine POLYMETRIA

Obdelava osebnih podatkov: Naročilo na prejemanje elektronskih novic

Upravljavec osebnih podatkov uporabnikov je: POLYMETRIA d.o.o., Minařikova ulica 8, 2000 Maribor. Uporabnikom je na voljo kontaktni elektronski naslov: info@fitometrija.si, na katerem lahko pridobijo pojasnila povezana z varovanjem njihovih osebnih podatkov.

Družba POLYMETRIA d.o.o. osebne podatke uporabnikov gostov obdeluje s sledečim namenom oziroma nameni:

 • posredovanje informacij o različnih pomembnih dogodkih in promocijskih ponudbah;
 • novosti, primeri dobre prakse, izobraževalne vsebine, informacije o novih izdelkih ter posredovanje različnih nasvetov, priporočil in povabil na različne nagradne igre ter podobno.

Družba POLYMETRIA d.o.o. obdeluje sledeče osebne podatke uporabnika spletne trgovine:

 • ime in priimek uporabnika;
 • elektronski naslov uporabnika;

Osebnih podatkov uporabnika družba POLYMETRIA d.o.o. ne bo posredovala nikomur. V stik z osebnimi podatki uporabnikov bodo prišli zgolj pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov, s katerimi je družba POLYMETRIA sklenila ločeno poslovno pogodbo oziroma na drug način vstopila v poslovno razmerje. Družba POLYMETRIA d.o.o. bo pogodbenim obdelovalcem omogočila dostop do tistih osebnih podatkov, ki so potrebni za izvedbo aktivnosti vezanih na naročilo in prejemanje elektronskih. Kot taki pogodbeni obdelovalci se štejejo: ponudnik storitev spletnega gostovanja in storitev orodja za posredovanje elektronskih novic.

Družba POLYMETRIA d.o.o. bo osebne podatke uporabnikov obdelovala zgolj toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani ali nadalje uporabljeni, oziroma do preklica obdelave osebnih podatkov s strani uporabnika. Po izteku tega obdobja oziroma po preklicu obdelave osebnih podatkov s strani uporabnika, jih bo družba POLYMETRIA d.o.o., trajno izbrisala.

Uporabnik spletne trgovine ima kot posameznik v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov naslednje pravice:

 • pravica do vpogleda in popravka,
 • pravica do blokiranja,
 • pravica do izbrisa ali omejitev obdelave njegovih osebnih podatkov,
 • pravica do podaje ugovora zoper obdelavo njegovih osebnih podatkov.

Uporabnik spletne strani lahko naštete pravice uveljavlja tako, da svojo zahtevo posreduje na:

 • POLYMETRIA d.o.o., Minařikova ulica 8, 2000 Maribor, ali info@fitometrija.si

Družba POLYMETRIA d.o.o. bo na zahtevo uporabnika odgovorila v najkrajšem možnem času, vsekakor pa v roku, ki ga določajo veljavni predpisi. 
V primeru, ko uporabnik meni da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov ali nacionalno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, lahko svojo pritožbo posreduje nadzornemu organu s področja varstva osebnih podatkov, ki je v Sloveniji Informacijski pooblaščenec.

Kontakt Informacijskega pooblaščenca: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, Telefon: 01 230 97 30, E-pošta: gp.ip@ip-rs.si.
O storitvi in pravilih uporabe spletne trgovine in povezanih spletnih storitev se lahko podrobneje seznani tudi v Splošnih pogojih uporabe spletne trgovine POLYMETRIA

Obdelava osebnih podatkov: Telefonska komunikacija

Upravljavec vaših osebnih podatkov je: POLYMETRIA d.o.o., Minařikova ulica 8, 2000 Maribor. Uporabnikom je na voljo kontaktni elektronski naslov: info@fitometrija.si, na katerem lahko pridobijo pojasnila povezana z varovanjem njihovih osebnih podatkov.

Družba POLYMETRIA d.o.o. osebne podatke uporabnikov gostov obdeluje s sledečim namenom oziroma nameni:

 • telefonska komunikacija z uporabniki spletne strani in spletne trgovine podjetja fitometrija.si 
 • posredovanje odgovorov na vprašanja in želje ter posredovanje različnih informacij vezanih na opravljanje spletnih nakupov.

Družba POLYMETRIA d.o.o. obdeluje sledeče osebne podatke uporabnika spletne trgovine:

 • ime in priimek uporabnika;
 • telefonska številka uporabnika;
 • elektronski naslov uporabnika.

Osebnih podatkov uporabnika družba POLYMETRIA d.o.o. ne bo posredovala nikomur. V stik z osebnimi podatki uporabnikov bodo prišli zgolj pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov, s katerimi je družba POLYMETRIA sklenila ločeno poslovno pogodbo oziroma na drug način vstopila v poslovno razmerje. Družba POLYMETRIA d.o.o. bo pogodbenim obdelovalcem omogočila dostop do tistih osebnih podatkov, ki so potrebni za izvedbo aktivnosti vezanih na telefonsko komunikacijo, ki je potrebna za obratovanje spletne trgovine.

Družba POLYMETRIA d.o.o. bo osebne podatke uporabnikov obdelovala zgolj toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani ali nadalje uporabljeni, oziroma do preklica obdelave osebnih podatkov s strani uporabnika. Po izteku tega obdobja oziroma po preklicu obdelave osebnih podatkov s strani uporabnika, jih bo družba POLYMETRIA d.o.o., trajno izbrisala.

Uporabnik spletne trgovine ima kot posameznik v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov naslednje pravice:

 • pravica do vpogleda in popravka,
 • pravica do blokiranja,
 • pravica do izbrisa ali omejitev obdelave njegovih osebnih podatkov,
 • pravica do podaje ugovora zoper obdelavo njegovih osebnih podatkov.

Uporabnik spletne strani lahko naštete pravice uveljavlja tako, da svojo zahtevo posreduje na:

 • POLYMETRIA d.o.o., Minařikova ulica 8, 2000 Maribor, ali info@fitometrija.si

Družba POLYMETRIA d.o.o. bo na zahtevo uporabnika odgovorila v najkrajšem možnem času, vsekakor pa v roku, ki ga določajo veljavni predpisi. 
V primeru, ko uporabnik meni da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov ali nacionalno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, lahko svojo pritožbo posreduje nadzornemu organu s področja varstva osebnih podatkov, ki je v Sloveniji Informacijski pooblaščenec.

Kontakt Informacijskega pooblaščenca: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, Telefon: 01 230 97 30, E-pošta: gp.ip@ip-rs.si.
O storitvi in pravilih uporabe spletne trgovine in povezanih spletnih storitev se lahko podrobneje seznani tudi v Splošnih pogojih uporabe spletne trgovine POLYMETRIA

Obdelava osebnih podatkov, ki jih avtomatsko zbira analitika spletne strani

Piškotki, ki jih uporablja večina današnjih spletnih strani doma in v svetu, omogočajo hitro, prijazno in enostavno sodelovanje med uporabnikom in spletno stranjo fitometrija.si ter omogočajo prijazno uporabniško izkušnjo v primeru, da uporabnik privoli v njihovo uporabo. S pomočjo nekaterih piškotkov je mogoče vzorčiti in segmentirati uporabnike spletne strani fitometrija.si s čemer želi družba POLYMETRIA d.o.o. zagotoviti vsebino, ki je najbližje interesom in preferencam posameznega spletnega uporabnika. Več o uporabi piškotkov je na voljo v ločenem obvestilu Uporaba piškotkov

Zakonita obdelava osebnih podatkov uporabnikov

Družba POLYMETRIA d.o.o. bo osebne podatke uporabnikov obdelovala v okviru predhodno določenega in definiranega namena, pri čemer bo obdelava osebnih podatkov temeljila na podlagi vnaprej danega izrecnega soglasja posameznika oziroma na pogodbeni podlagi sklenjeni z uporabnikom na katerega se ti osebni podatki nanašajo. Upravljalec bo obdelavo osebnih podatkov izkazal za vsak posamezen namen obdelave ločeno

Katere so kategorije posameznikov katerih osebni podatki se obdelujejo

Družba POLYMETRIA d.o.o. obdeluje osebne podatke, ki se nanašajo na naslednje kategorije oseb:

 • posameznikov, ki se na podlagi soglasja odločijo za uporabo spletne strani in spletne trgovine fitometrija.si;
 • posameznikov, ki so z družbo POLYMETRIA d.o.o. sklenili pogodbo o zaposlitvi;
 • posameznikov, katerih osebne podatke družba POLYMETRIA d.o.o. obdeluje na podlagi druge pravno dopustne podlage.

Kdo obdeluje osebne podatke uporabnikov

Osebne podatke uporabnikov spletne strani in spletne trgovine fitometrija.si obdelujejo:

 • zaposleni v družbi POLYMETRIA d.o.o. na tistih delovnih mestih, na katerih je zaradi narave njihovih nalog potrebna obdelava osebnih podatkov posameznikov;
 • pristojni državni organi in nosilci javnih pooblastil v okviru izvajanja zakonskih pristojnosti;
 • pogodbeni obdelovalci družbe POLYMETRIA d.o.o., ki izpolnjujejo zahteve družbe POLYMETRIA d.o.o. v zvezi z obdelavo osebnih podatkov posameznikov in s katerimi ima družba POLYMETRIA d.o.o. sklenjene ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov posameznikov, in s katerimi je družba POLYMETRIA d.o.o. zagotovila enak standard varstva osebnih podatkov, kot če bi obdelavo izvajala sama;
 • morebitne tretje osebe vendar zgolj in izključno, ko je bil uporabnik o tem izrecno obveščen preden je posredoval svoje osebne podatke;
 • druge osebe, kadar imajo zakonsko podlago za pridobitev in obdelavo osebnih podatkov.

Ali družba POLYMETRIA d.o.o. razkriva osebne podatke svojih uporabnikov?

Družba POLYMETRIA d.o.o. si prizadeva, da bo prejete osebne podatke posameznikov ščitila pred nepooblaščenim razkritjem in posredovanjem nepooblaščenim tretjim osebam, in sicer v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Na zahtevo organov pregona, v primeru kakršnihkoli zlorab ali kršitev, se lahko osebni podatki uporabnikov posredujejo policiji in drugim pristojnim organom za nadaljnje ukrepanje.

Kako POLYMETRIA d.o.o. varuje osebne podatke uporabnikov?

Družba POLYMETRIA d.o.o. osebne podatke svojih uporabnikov skrbno varuje. Tako prostore, kjer se nahajajo osebni podatki, kot tudi strojno in programsko opremo, na kateri se nahajajo osebni podatki varuje družba POLYMETRIA d.o.o. z organizacijskimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki nepooblaščenim osebam onemogočajo dostop do osebnih podatkov uporabnikov.

Dostop do omrežja družbe POLYMETRIA d.o.o. je zaščiten pred zunanjim svetom s sistemom požarnega zidu. Aplikacije, ki jih uporablja družba POLYMETRIA d.o.o. so zaščitene z osebam lastnim uporabniškim imenom in geslom oziroma drugimi načini, ki onemogočajo dostop do osebnih podatkov nepooblaščenim osebam. Pooblastila so urejena na način, da so dana zgolj zaposlenim, ki posamezno pooblastilo potrebuje zaradi opravljanja svojih del in nalog.

Skrbno ravnanje uporabnikov pri varstvu osebnih podatkov

Odgovorno ravnanje uporabnikov z svojimi osebnimi podatki zagotavlja manj tveganja na področju zasebnosti in zmanjšuje nastanek kršitev na področju varstva osebnih podatkov.
Družba POLYMETRIA d.o.o. uporabnikom spletne strani in spletne trgovine fitometrija.si priporoča izvedbo sledečih osebnih varnostnih ukrepov:

 • da uporabniško ime in geslo uporabnik skrbno shrani in ga ne posredujete tretjim osebam,
 • skrb za varnost osebnega predala elektronske pošte uporabnika,
 • skrb za ustrezno zaščito računalnika in drugih naprav pred virusi in zlonamerno programsko opremo z ustreznimi programskimi zaščitami računalnika in drugih naprav.

Prejemanje elektronskih obvestil

Preko elektronskega obrazca na spletni strani fitometrija.si se lahko uporabnik naroči na prejemanje elektronskih obvestil v katerih bo uporabnik prejel informacije o raznih pomembnih dogodkih in različnih ponudbah, novostih, primerih dobre prakse, z izobraževalnimi vsebinami, o novih izdelkih ter različne nasvete, priporočila in povabila na različne nagradne igre ipd.

V primeru, da uporabnik na svoj elektronski naslov več ne bo želel prejemati elektronskih novic spletne strani fitometrija.si se lahko od nadaljnjega prejemanja elektronskih novic brezplačno odjavi na enostaven način:

 • s klikom na odjava, ki se nahaja v vsakem elektronskem sporočilu, ki je bilo posredovano uporabniku,
 • z obvestilom na elektronski naslov: info@phytometria.com ali fizični naslov družbe POLYMETRIA d.o.o.: Minařikova ulica 8, 2000 Maribor.

Varstno osebnih podatkov otrok

Spletna mesta in spletna trgovina fitometrija.si, ki jo upravlja družba POLYMETRIA so namenjene širši javnosti.

Če uporabnik na spletnem mestu fitometrija.si ne bo potrdil, da je starejši od 18 let, svojih osebnih podatkov ne bo mogel posredovati družbi POLYMETRIA ter uporabljati storitev spletnega mesta fitometrija.si.

V primeru, ko bi družba POLYMETRIA d.o.o. izvedla aktivnosti pri katerih bi lahko sodelovali otroci mlajši od 18 let bo vedno pred posredovanjem osebnih podatkov mlajših od 18 let zahtevana pridobitev soglasja staršev ali skrbnikov otrok mlajših od 18 let.

Rok hrambe osebnih podatkov uporabnikov

Družba POLYMETRIA d.o.o. osebne podatke uporabnikov hrani najmanjši potrebni čas, ki je nujen za uresničitev namena njihove obdelave oziroma do preklica privolitve za obdelavo osebnih podatkov za posamezni ali za vse namene obdelav.

Po preteku roka hrambe se osebni podatki uporabnikov izbrišejo ali anonimizirajo. Dokumentacija se uniči tako, da ni več možno ugotoviti njene vsebine, oziroma je ni več možno ponovno uporabljati.

Zagotavljanje točnih, popolnih in ažurnih podatkov

Družba POLYMETRIA d.o.o., si prizadeva zagotavljati popolnost, ustreznost, točnost in ažurnost osebnih podatkov uporabnikov spletne strani in spletne trgovine fitometrija.si. Popolni, točni, ustrezni in ažurni podatki se lahko uporabljajo samo za namene, ki so predvideni zgoraj pri vsaki posamezni obdelavi.

Družba POLYMETRIA d.o.o. uporabnike naproša, da vsako spremembo osebnih podatkov sporočijo na ustrezen način, in sicer ko se uporabnik registriral na spletni strani fitometrija.si sam neposredno, v primeru ko se je uporabnik naročil na prejemanje elektronskih obvestil, preko klika na posebno povezavo na dnu elektronskega sporočila oziroma s sporočilom preko elektronske ali fizične pošte na naslov: fitometrija.si ali POLYMETRIA d.o.o., Minařikova ulica 8, 2000 Maribor.

Sprememba politike zasebnosti

Družba POLYMETRIA d.o.o., si pridržuje pravico občasno posodobiti to Politiko zasebnosti skladno s spremembami storitev, na podlagi povratnih informacij uporabnikov in zaradi sprememb predpisov. Ob spremembi se na koncu Politike zasebnosti navede tudi datum zadnje posodobitve.

V primeru bistvenih sprememb ali spremembe načina, kako družba POLYMETRIA d.o.o., uporablja osebne podatke, bo le-ta pred uvedbo sprememb uporabnike obvestila na spletni strani oziroma, kjer je dana privolitev za obveščanje preko elektronskega naslova, tudi na navedeni način.

Družba POLYMETRIA d.o.o., priporoča, da uporabniki redno pregledujejo to politiko, in si tako zagotovijo informacije o tem, kako družba POLYMETRIA d.o.o., varuje njihovo zasebnost.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije v zvezi z obdelavami osebnih podatkov in predlogi za izboljšave na spletne strani in spletne trgovine fitometrija.si, lahko uporabniki kontaktirajo družbo POLYMETRIA d.o.o. na elektronski naslov: info@phytometria.com, ali preko navadne pošte na POLYMETRIA d.o.o., Minařikova ulica 8, 2000 Maribor. Družba POLYMETRIA d.o.o. osebnih podatkov obiskovalcev spletne trgovine fitometrija.si ne izvaža v tretje države in ne izvaja obdelav osebnih podatkov, ki bi omogočale avtomatizirano odločanje.